About us

C ÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY

Employment Information

Thư kí Câu lạc bộ Golf

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Administrative / Clerical

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 8 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ Competitive

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Vàng Bạc Đá Qúy Bảo Tín Minh Châu

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Golf Quốc Gia Việt Nam Golfgroup

$ 10 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi