language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phúc An Thịnh

Thư ký công trường

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phúc An Thịnh
Updated: 20/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tiếp nhận và lưu trữ tài liệu và hồ sơ, bản vẽ của công trường.
 • Soạn thảo văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng.
 • Theo dõi các công tác hành chính tại công trường (văn phòng phẩm, nghỉ phép, lịch họp ...)
 • Phối hợp với khối văn phòng về việc giao nhận, trình duyệt hồ sơ.
 • Quản lý văn bản đến/đi (nội bộ, nhà thầu).
 • Kiểm tra biểu mẫu Công ty ban hành tại công trường và tham gia đôn đốc việc thực hiện các biểu mẫu của bộ phận thi công theo tiêu chuẩn quản lý ISO của Công ty.
 • Kiểm tra chi phí và lập bảng tổng hợp chi phí hằng tuần và lương công nhân hằng tuần:
 • Theo dõi và lập bảng chấm công công nhân.
 • Tổng hợp bảng lương của đội thi công và các chi phí khác.
 • Theo dõi công tác thanh toán cho công nhân và đội thi công, HĐLĐ của công nhân.
 • Tham gia và lập biên bản cuộc họp tại công trường, viết nhật ký công trường.
 • Có nhiệm vụ tập hợp các phát sinh trong thi công báo cáo Chỉ huy trưởng.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng.

Job Requirement

 1. Số lượng: 02 Nữ
 2. Trình độ: Cao đẳng
 3. Chuyên môn: Tiếng Anh; Văn thư lưu trữ; Quản trị hành chánh văn phòng, QTKD, QTCL hoặc các chuyên ngành tương đương
 4. Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 5. Kiến thức liên quan: Nắm các quy định của nhà nước liên quan đến công tác hành chánh văn thư: Hiểu biết về các nguyên tắc QLCL, các tiêu chuẩn liên quan trong lĩnh vực (ISO, OHSAS, SA,...).
 6. Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng soạn thảo tài liệu, tốc ký; Kỹ năng sử dụng con dấu; Kỹ năng lưu trữ hồ sơ, tài liệu; Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp.
 7. Thái độ/Tố chất cần có: Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp.
 8. Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

More Information

 • Job type : Contract/ Freelance

Company Overview

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phúc An Thịnh

Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc An Thịnh là công ty con của Công ty Cổ phần xây dựng và thiết kế số 1 (DECOFI), được thành lập ngày 1/1/2014, hoạt động chủ...Detail

People who applied to this job also applied to:

Thư ký công trường

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phúc An Thịnh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts