Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  12 Mil - 15 Mil VND

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  10/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Travel Abroad
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Trợ giúp Giám đốc Khối soạn thảo và lưu trữ các tài liệu, văn bản phục vụ việc thực hiện thủ tục pháp lý dự án và hợp đồng xây dựng,

- Giao nhận, phân loại, quản lý, cập nhật và lưu trữ toàn bộ các thư từ, tài liệu, hồ sơ (bao gồm bản cứng và bản mềm) của Khối theo quy định của Công ty,

- Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định pháp luật, quy định Công ty trước khi trình Giám đốc Khối ký duyệt,

- Theo dõi tiến độ pháp lý dự án để nhắc nhở nhân sự thuộc Khối trong việc triển khai các đầu mục pháp lý dự án và hợp đồng xây dựng;

- Tổng hợp và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công việc pháp lý dự án và hợp đồng xây dựng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Khối,

- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu gửi đến Khối, kiểm tra phạm vi yêu cầu, thực hiện phản hồi, phân phối theo chỉ đạo của Lãnh đạo Khối và theo quy định Công ty,

- Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối,

- Tổ chức, sắp xếp, nhắc nhở lịch họp, chuẩn bị tài liệu, tham dự và ghi chép biên bản theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối,

- Trợ giúp Lãnh đạo Khối thực hiện các công việc hành chính và công tác đối nội, đối ngoại liên quan đến việc thực hiện thủ tục pháp lý dự án và hợp đồng xây dựng.

Job Requirement

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: 25-28

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật

- Tối thiểu 01 kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý dự án tại công ty Bất động sản

- Ngoại hình khá

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Gender: Female
 • Age: 25 - 28

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback