About us

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

Employment Information

Thư ký Phó Giám đốc dịch vụ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Customer Service , Administrative / Clerical , Others
Experience 1 Years

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi | Nghe An | Nam Dinh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Nam Dinh | Ha Noi

First Alliances

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi | Nghe An

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi