About us

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Employment Information

THƯ KÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Administrative / Clerical , Interpreter/ Translator
Experience 1 - 3 Years

Công ty CP Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

$ Over 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Cổ Phần KTG Electric

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần HT HOLDING

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang ( Dự án Beau Rivage Nha Trang)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

$ Competitive

  • Binh Thuan | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder's client

$ 50 Mil - 60 Mil VND

  • Ho Chi Minh