language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Thư ký QA/QC

Công Ty TNHH Apave Châu Á – Thái Bình Dương – CN Bình Dương
Updated: 21/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

– Sắp xếp lịch làm việc kiểm tra Audit các dự án, liên hệ sắp xếp tổ chức các cuộc họp ở dự án (khi có yêu), ghi chép và tổng hợp nội dung kiểm tra audit tại các dự án và các cuộc họp cho Trưởng phòng QA/AC để phục vụ việc quản lý điều hành.

- Chuẩn bị các hồ sơ quyết định, báo cáo kiểm tra chất lượng QA/QC… của các dựa án trước và sau khi đoàn đi kiểm tra dự án.

- Ghi nhận ý kiến của đoàn kiểm tra và chuyển ý kiến đó xuống các dự án hoặc cá nhân. Tổng hợp theo dõi yêu cầu các hành động khắc phục/ cải tiến của các dự án, báo cáo về sản phẩm không phù hợp….

– Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết tại các dự án theo yêu cầu của Trưởng phòng QA/AC.

– Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ Trụ sở chính, từ các dự án và tổng hợp gửi lên Trưởng phòng QA/AC.

– Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan.

– Thực hiện các công việc của Trưởng phòng QA/AC yêu cầu.

- Công việc chi tiết sẽ trao đổi trong phỏng vấn.

Job Requirement

- Đào tạo: Tốt nghiệp từ Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Văn thư lưu trữ, Thư ký văn phòng, Quản trị văn phòng hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan khác
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí thư ký QA/QC.

-  Có kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp– cập nhật thông tin.

- MS office Skill: (Excel, Word, Power Point); yêu cầu sử dụng được máy tính văn phòng.
- Ngoại ngữ: Sử dụng tiếng Anh

- Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận trong công việc.

-  Ưu tiên những ứng viên có hiểu biết về chuyên ngành xây dựng hoặc chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan đến ngành xây dựng.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Apave Châu Á – Thái Bình Dương – CN Bình Dương

www.apave.com.vn
Công ty APAVE Châu Á - Thái Bình Dương                              ...Detail
Job tags / Skills: Secretary Clerk trợ lý

Thư ký QA/QC

Công Ty TNHH Apave Châu Á – Thái Bình Dương – CN Bình Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts