language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Thư Ký Quản Lý Thiết Kế

Công Ty TNHH Gotec Việt Nam
Updated: 14/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Soạn thảo các văn bản theo chỉ đạo của cấp trên.
 • Tham gia theo dõi Hợp đồng tư vấn thiết kế.
 • Tiếp nhận các tài liệu, hồ sơ, bản vẽ gửi đến các Dự án được phân công, phân loại, báo cáo cho Trưởng Phòng QLTK Dự án và chuyển giao đến Người phụ trách công việc có liên quan.
 • Phối hợp với các Thư ký Phòng Quản lý Thiết kế trong việc giao tài liệu, hồ sơ, bản vẽ từ các Dự án được phân công đến các đơn vị trong Công ty và/hoặc các đối tác.
 • Đón tiếp, hướng dẫn các đơn vị tư vấn đến làm việc với các thành viên được phân công.
 • Sắp xếp kế hoạch làm việc, lịch họp, bố trí phòng họp, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp liên quan đến các Dự án được phân công theo chỉ đạo của cấp trên.
 • Tham dự và ghi biên bản các cuộc họp liên quan đến các Dự án được phân công.
 • Thực hiện công tác thông phiên dịch khi có chỉ đạo của cấp trên.
 • Thực hiện in ấn và photocopy các văn bản, tài liệu của các Dự án được phân công.
 • Theo dõi, đôn đốc việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện theo kế hoạch và lập báo cáo định kỳ của các Chuyên viên/Nhân viên .
 • Lập và/hoặc tổng hợp các báo cáo định kỳ của các Dự án được phân công.
 • Thực hiện lập danh mục, lưu trữ và quản lý toàn bộ các tài liệu, hồ sơ, bản vẽ thiết kế của các các Dự án được phân công.
 • Lập các kế hoạch và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan đến Xây Dựng, Kiến Trúc

- Kinh nghiệm: Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kiến thức và kinh nghiệm về nghiệp vụ thư ký, văn thư, hành chính.

- Anh văn lưu loát, nghe , nói , đọc , viết

- Biết sử dụng các tính năng cơ bản của các chương trình tin học văn phòng (Word, excel, outlook, powerpoint,..) hoặc các phần mềm về quản lý dự án.

- Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Gotec Việt Nam

http://gotecvietnam.com/Company size: 300
Là Tập đoàn đầu tư Bất Động Sản đa nghành.Phát triển đi lên và thành công rực rỡ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, sau 7 năm hoạt động, hiện nay Gotec Việt...Detail

Thư Ký Quản Lý Thiết Kế

Công Ty TNHH Gotec Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts