About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

Employment Information

Thư ký sản xuất ( làm việc tại Củ Chi )

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 23/03/2023
Industry Statistics , Arts / Creative Design , Interior / Exterior
Experience 1 - 5 Years

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kềm Nghĩa Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh