language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

THƯ KÝ TÀI CHÍNH

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Updated: 16/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1, Theo dõi, cập nhật, đánh giá tình hình thu chi

2. Lê kế hoạch dòng tiền, theo dõi dòng tiền, đảmbảo khả năng thanh khoản cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty

3. Tiếp nhận, đánh giá các đề xuất, giải pháp, báo cáo liên quan đến tài chính, đầu tư từ các phòng ban, trình Giám đốc phê duyệt

4. Tham gia lập, triển khai thực hiện kế hoạch, định hướng phát triển công ty

5. Làm việc với Ngân hàng, các cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động tài chính của công ty.

6. Rà soát kiểm tra hồ sơ, trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyệt

7. Sắp xếp các cuộc họp, ghi biên bản họp

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Ban lãnh đạo

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng và các ngành khác có liên quan

2. Kinh nghiệm tại các vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

3. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề 

4. Kỹ năng giao tiếp.

5. Có thể đi công tác thường xuyên 

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

www.trungnamgroup.com.vn
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam - Trungnam Group được thành lập ngày 12 tháng 11 năm 2004, giấy phép đăng ký kinh doanh số 410.300.2852 do...Detail
Job tags / Skills:tài chính

People who applied to this job also applied to:

THƯ KÝ TÀI CHÍNH

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts