language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

Công ty Alobuild chuyên kinh doanh về thương mại điện tử. Detail

Employment Information

Thư Ký Tài Chính

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Salary review

Job Description

1. Theo dõi, cập nhật, đánh giá tình hình thu chi

2. Lên kế hoạch dòng tiền, theo dõi dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh khoản cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty

3. Tiếp nhận, đánh giá các đề xuất, giải pháp, báo cáo liên quan đến tài chính, đầu tư từ các phòng ban, trình Giám đốc phê duyệt

4. Tham gia lập, triển khai thực hiện kế hoạch, định hướng phát triển công ty

5. Làm việc với Ngân hàng, các cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động tài chính của công ty.

6. Thực hiện các yêu cầu khác từ Trợ lý và BGĐ.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và các ngành khác có liên quan.

2. Kinh nghiệm tại các vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.

3. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. 

4. Kỹ năng giao tiếp.

More Information

  • Experience: 2 - 5 Years

Thư Ký Tài Chính

Alobuild

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Alobuild

Employment Information

Thư Ký Tài Chính

Location