Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Thư Ký TGD (Làm Tại Biên Hòa, Đồng Nai)

Công ty Cổ phần Công nghệ PTT
Updated: 11/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình TGĐ phê duyệt
- Giúp TGĐ theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Giám đốc.
- Ghi chép và sắp xếp các chương trình, thời gian họp của TGĐ và các đối tác.
- Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của TGĐ. Lên lịch, sắp xếp kế hoạch công tác và thông báo lịch làm việc của Tổng Giám đốc theo tuần/tháng.
- Tiếp đón khách hàng và các đối tác theo yêu cầu của TGĐ
- Lưu trữ các tài liệu của TGĐ
- Các công việc khác theo sự phân công điều động của Giám đốc.

- Làm các báo cáo phân tích số liêu về tài chính, nhân sự, trang thiết bị , v.v....

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 25-30
- Anh văn giao tiếp
- Có hiểu biết về phân tích và báo cáo số liệu tài chính, thị trường
- Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành Y tế/ bệnh viện
-  Có tinh thần làm việc độc lập/ nhóm, năng động, xử lý tình huống tốt.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 25 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Công nghệ PTT

Công ty Cổ phần Công nghệ PTT

Similar jobs

Thư Ký TGD (Làm Tại Biên Hòa, Đồng Nai)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts