language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

Thư ký Thiết kế Dự án

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt
Updated: 31/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Seniority Allowance
  • Annual Leave

Job Description

- Soạn thảo các văn bản theo chỉ đạo của cấp trên.
- Tiếp nhận các tài liệu, hồ sơ, bản vẽ gửi đến các Dự án được phân công, phân loại, báo cáo Giám đốc Thiết kế Dự án và chuyển giao đến Người phụ trách công việc có liên quan.
- Phối hợp Thư ký Phòng Quản lý Thiết kế trong việc giao tài liệu, hồ sơ, bản vẽ từ các Dự án được phân công đến các đơn vị trong Công ty và/hoặc các đối tác.
- Tiếp nhận, trả lời và chuyển các cuộc gọi điện thoại đến Phòng Quản lý Thiết kế.
- Đón tiếp, hướng dẫn khách đến làm việc với các thành viên thuộc các Dự án được phân công.
- Sắp xếp kế hoạch làm việc, lịch họp, bố trí phòng họp, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp liên quan đến các Dự án được phân công theo chỉ đạo của cấp trên.
- Tham dự và ghi biên bản các cuộc họp liên quan đến các Dự án được phân công.
- Thực hiện công tác thông phiên dịch khi có chỉ đạo của cấp trên.
- Thực hiện in ấn và photocopy các văn bản, tài liệu của các Dự án được phân công.
- Theo dõi, đôn đốc việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện theo kế hoạch và lập báo cáo định kỳ của các Chuyên viên/Nhân viên và Giám đốc Thiết kế Dự án.
- Lập và/hoặc tổng hợp các báo cáo định kỳ của các Dự án được phân công.
- Thực hiện lập danh mục, lưu trữ và quản lý toàn bộ các tài liệu, hồ sơ, bản vẽ thiết kế của các các Dự án được phân công.
- Lập các kế hoạch và báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Thiết kế Dự án và/hoặc Trưởng Bộ phận Thư ký & Pháp lý Thiết kế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Thiết kế Dự án và/hoặc Trưởng Bộ phận Thư ký & Pháp lý Thiết kế.

- Tham mưu cho Giám đốc Thiết kế Dự án và/hoặc Trưởng Bộ phận Thư ký & Pháp lý Thiết kế về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Job Requirement

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến xây dựng. 
- Kinh nghiệm: Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
- Kiến thức và kinh nghiệm về nghiệp vụ thư ký, văn thư, hành chính. 
- Anh văn cao cấp
- Biết sử dụng các tính năng cơ bản của các chương trình tin học văn phòng (Word, excel, outlook, powerpoint,..) hoặc các phần mềm về quản lý dự án. 
- Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt. 
- Tích cực, tự tin, trách nhiệm và tận tâm trong công việc. 
- Trung thực, khách quan và hành xử công bằng. 
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. 
- Cẩn thận, tỉ mỉ, biết cách sắp xếp công việc khoa học. 
- Xây dựng mối quan hệ tốt. 

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

www.phatdat.com.vnCompany size: 500
Công Ty CP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt là chủ đầu tư các dự án Căn hộ cao cấp, Trung tâm thương mại The EverRich I và The EverRich II... Hiện nay Công...Detail
Job tags / Skills: Secretary Clerk trợ lý

Similar jobs

Thư ký Thiết kế Dự án

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

Employment Information

Thư ký Thiết kế Dự án

Location