About us

Công ty Cổ phần HT HOLDING

Employment Information

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Administrative / Clerical , Civil / Construction , Real Estate
Experience 1 - 5 Years

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

$ Competitive

  • Binh Thuan | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

$ Over 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang ( Dự án Beau Rivage Nha Trang)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Cổ Phần KTG Electric

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh