About us

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Dịch Vụ Sóng Nhạc

Employment Information

Thư ký Tổng giám đốc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 14/04/2023
Industry Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Rita Võ

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THANH NIÊN HOLDINGS

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SOL

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng & Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VPMILK

$ 14 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

PRECIOUS PRESTIGE TRADING AND LOGISTICS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH J.G

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh