About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

Employment Information

THƯ KÝ TRƯỞNG BAN KINH DOANH QUẢN LÝ TÀI SẢN - Có kinh nghiệm tại bank, chứng khoán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Insurance , Securities , Banking
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi