About us

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

Employment Information

Thư Ký Văn Phòng - Trợ Lý Kinh Doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 4,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 25/01/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources

Công Ty Cổ Phần Trung Nguyên Franchising

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

$ 5 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

$ 4 Tr - 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH VIỆT Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Cty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TM Vạn Nhuận

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Indo Trans Logistics

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tín Bảo Lan

$ 16 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh