language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH YCH - Protrade

Thư Ký Vận Tải (Distribution Clerk)

Công ty TNHH YCH - Protrade
Updated: 13/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Theo dõi và thực hiện báo cáo liên quan đến doanh thu và chi phí vận tải hành tháng của nhà thầu phụ trách chở hàng trung chuyển;

2. Thu thập chứng từ giao hàng và gửi cho bộ phận quản lý đơn hàng;

3. Theo dõi công nợ và thực hiện các yêu cầu thanh toán chi phí vận chuyển hàng tháng;

4. Chấm công ca cho tài xế

5. Thực hiện các công việc hành chính khác của bộ phận khi được yêu cầu.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng chuyên ngành kế toán/quản trị kinh doanh;

2. Có kinh nghiệm làm công việc tương tự như thư ký quản lý chi phí kho, vận tải;

3. Kỹ năng vi tính tốt (đặc biệt kỹ năng excel);

4. Chấp nhận làm tăng ca khi có yêu cầu;

5. Có kỹ năng giải quyết vấn đề và có thể làm việc dưới áp lực cao;

6. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay  

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH YCH - Protrade

www.ych.com
About YCH Group Founded in 1955, YCH Group is the leading integrated end-to-end supply chain partner to some of the world's largest MNCs and aspiring...Detail

Thư Ký Vận Tải (Distribution Clerk)

Công ty TNHH YCH - Protrade

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts