About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

Employment Information

Thủ Quỹ (Kế Toán Kho) - Tân Bình, HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 19/08/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Accounting / Auditing / Tax , Import / Export
Experience 2 - 0 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty NABATI Việt Nam

$ 7,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 8 Mil - 9,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 6,6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

3Q Hospitality Supply Co.Ltd,

$ 8,5 Mil - 8,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ri Ta Võ

$ 7,5 Mil - 8,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh