About us

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long tại TP.HCM

Employment Information

Thủ quỹ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 18/06/2021
Industry Administrative / Clerical , Accounting / Auditing / Tax , Banking
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long tại TP.HCM

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

3Q Hospitality Supply Co.Ltd,

$ 8,5 Mil - 8,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh