language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CMC SAIGON  SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

Thực tập Lập trình Web

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD
Updated: 19/06/2018

Employment Information

Job Description

Được tham gia hỗ trợ đội phát triển module phục vụ cho hệ thống Quản trị doanh nghiệp của công ty:

  • Phát triển phần mềm tích hợp
  • Phát triển website quản trị doanh nghiệp trên nền tảng .net.
  • Lập trình/ sửa lỗi/ Unit Test.

Có cơ hội được trở thành thành viên chính thức của đội sau khi đạt giai đoạn thực tập.

Job Requirement

Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học CNTT, Toán tin, Quản lý hệ thống CNTT. Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có tham gia dự án/ đồ án đã làm và sử dụng các yêu cầu như sau:

  • Lập trình hướng đối tượng (OOP), .net (C#), cơ sở dữ liệu SQL Server.
  • Biết về Angular JS, Clean/Optimize code là một lợi thế

More Information

  • Job type : Internship

Company Overview

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

http://cmcsisg.vn/Company size: 300
CMC Saigon System Integration Co.,Ltd (CMCSI Saigon) is a member of CMC Technology Group, the Leading System Integrator in Vietnam (HCA 2016), top 200 Best...Detail

Thực tập Lập trình Web

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts