About us

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

Employment Information

Thực Tập Sinh C&B (Tiền Lương) - (Lương Cứng 3tr, Thưởng)

Job level Student / Internship
Salary $ 3,000,000 - 5,000,000 VND
Deadline to apply 31/03/2023
Industry Entry Level / Internship
Experience No experience

Công ty Cổ phần Tư vấn Sức Khỏe Khánh Lương

$ 4 Mil - 6 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ 5 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

công ty Toshiko Việt Nam

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học BIOMEDIC

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển du lịch Ravi

$ 3 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học BIOMEDIC

$ 3 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi