About us

MM Mega Market Vietnam

Employment Information

Thực tập sinh Hành chính (Admin) - MM Mega Market Dist.2

Job level Student / Internship
Salary $ 2,000,000 - 3,000,000 VND
Deadline to apply 12/12/2020
Industry Administrative / Clerical , Purchasing / Merchandising , Entry Level / Internship

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 22 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH TM - DV NVDENT

$ 1 Tr - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH W2solution Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP EMG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ 2,5 Tr - 5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương mại Mỹ phẩm thiên nhiên Rossie

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh