About us

VnResource Co. Ltd

Employment Information

Thực tập sinh Kiểm thử phần mềm

Job level Student / Internship
Salary $ 2,500,000 - 5,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry IT - Software

VnResource Co. Ltd

$ 2,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Cty Cổ Phần Thép VAS An Hưng Tường

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ 2,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

VnResource Co. Ltd

$ 2,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

EUROFINS VIETNAM

$ 2 Tr - 3 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 17,4 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ Over 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Maple Leaf Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH UNIVERSE MEDIA VIETNAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh