About us

Công Ty TNHH TMĐT Cao Tốc

Employment Information

THỰC TẬP SINH LẬP TRÌNH PHP, WORDPRESS

Job level Student / Internship
Salary $ 1,000,000 - 2,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network , Entry Level / Internship

VnResource Co. Ltd

$ 3,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ 3,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TMĐT Cao Tốc

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TMĐT Cao Tốc

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Maple Leaf Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN OSOTSPA VTA

$ 9 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Un-Available LTD Co.,

$ Under 1 Tr VND

 • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ 2,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

$ 1 Tr - 1 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRANG TRÍ NỘI THẤT NELO

$ 500,000 - 1 Tr VND

 • Ho Chi Minh

QSR Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh