About us

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Employment Information

Thực Tập Sinh Nhân Sự (C&B - Tiền Lương & Phúc Lợi)

Job level Student / Internship
Salary $ 2,000,000 - 2,200,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Administrative / Clerical , Entry Level / Internship , Human Resources

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MINISTOP

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ 5 Mil - 5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Un-Available LTD Co.,

$ 1 Mil - 1 Mil VND

  • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Al Naboodah International (Vietnam) Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

$ 1 Mil - 5 Mil VND

  • Ho Chi Minh