language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Saint-Gobain Vietnam

Thực Tập Sinh Nhân sự

Saint-Gobain Vietnam
Updated: 17/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Employee Shuttle Service

Job Description

THỰC TẬP TUYỂN DỤNG:

- Quản lý hồ sơ ứng viên

- Đăng tuyển và sàn lọc hồ sơ ứng viên

- Sắp xếp phỏng vấn

- Theo dõi kết quả khám sức khỏe tuyển dụng đầu vào

- Tạo thư mời nhận việc

- Theo dõi kết quả thử việc

THỰC TẬP QUẢN LÝ DATABASE NHÂN VIÊN:

- Cập nhật danh sách nhân viên mới, thuyên chuyên, thăng chức, nghỉ việc

- Báo cáo số liệu nhân sự hàng tháng/ quý

THỰC TẬP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

- Tổng hợp danh sách đào tạo hàng năm

- Tổng hợp danh sách đăng ký tham gia đào tạo

- Hỗ trợ hậu cần/ điều phối tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài

- Hỗ trợ đào tạo hướng dẫn hội nhập cho nhân viên mới

Job Requirement

- Năng động

- Tinh thần ham học hỏi, cầu tiến

More Information

  • Degree: College
  • Age: 22 - 25
  • Job type : Internship

Company Overview

Saint-Gobain Vietnam

www.saint-gobain.com/enCompany size: 1200
Saint–Gobain Vietnam belongs to Saint-Gobain Group, the world's largest building material company and one of the world’s 100 largest industrial groups....Detail

People who applied to this job also applied to:

Thực Tập Sinh Nhân sự

Saint-Gobain Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts