About us

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

Employment Information

thực tập sinh nhân sự

Job level Student / Internship
Salary $ 1,000,000 - 2,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Real Estate

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 1 Mil - 2 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 1 Mil - 2 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 1 Mil - 2 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 1 Mil - 2 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Medinet

$ 2 Mil - 2 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 3 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 1 Mil - 2 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 1,5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 1 Mil - 2 Mil VND

  • Ha Noi