About us

Công ty TNHH Đầu tư thương mai Dược phẩm Việt Tín

Employment Information

Thực tập sinh phòng Đấu Thầu

Job level Student / Internship
Salary $ 1,000,000 - 2,000,000 VND
Deadline to apply 18/12/2020
Industry Pharmacy , Biotechnology , Entry Level / Internship

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư thương mai Dược phẩm Việt Tín

$ 1 Tr - 2 Tr VND

  • Ha Noi

Fujitsu Vietnam Limited

$ Competitive

  • Ha Noi

Trường Đào tạo Mỹ Thuật Đa Phương tiện Arena Multimedia

$ 2 Tr - 5 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 2 Tr - 2,5 Tr VND

  • Ha Noi

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

$ 1 Tr - 2 Tr VND

  • Ha Noi