About us

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

Employment Information

Thực Tập Sinh Quản Trị Hệ Thống

Job level Student / Internship
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/11/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience No experience

Trường Đào tạo Mỹ Thuật Đa Phương tiện Arena Multimedia

$ 2 Tr - 5 Tr VND

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi | Quang Ninh | Bac Ninh

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VANTIX

$ 44 Tr - 99 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

$ 3 Tr - 5 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR VN

$ 3,5 Tr - 5 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Capital House

$ 1 Tr - 1 Tr VND

  • Ha Noi