language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CMC SAIGON  SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

Thực tập sinh Service Desk

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD
Updated: 18/09/2019

Employment Information

Job Description

  • Được đào tạo về qui trình triển khai CMDB
  • Làm việc với các bộ phận thu thập thông tin khách hàng theo biểu mẫu.
  • Tổng hợp thông tin liên quan đến các MVV của KH.
  • Nhập liệu/ Import/ define lên hệ thống theo hướng dẫn.

Job Requirement

  • Sinh viên năm 3, năm 4 Cao Đẳng/ Đại Học các chuyên ngành
  • Có hiểu biết về CNTT

Phụ cấp thực tập 1.000.000 VNĐ/tháng

More Information

  • Job type : Internship

Company Overview

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

http://cmcsisg.vn/Company size: 300
CMC Saigon System Integration Co.,Ltd (CMCSI Saigon) is a member of CMC Technology Group, the Leading System Integrator in Vietnam (HCA 2016), top 200 Best...Detail

Thực tập sinh Service Desk

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts