About us

VnResource Co. Ltd

Employment Information

Thực Tập Sinh Triển Khai Phần Mềm

Job level Student / Internship
Salary $ 2,500,000 - 5,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry IT - Software

VnResource Co. Ltd

$ 2,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

VnResource Co. Ltd

$ 2,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

$ 1 Tr - 1 Tr VND

 • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ 2,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Danh Khôi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

LacViet Computing Corporation

$ 10 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang