About us

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

Employment Information

Thực tập sinh Tuyển dụng

Job level Student / Internship
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Entry Level / Internship

Acacy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 2 Mil - 5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Fitness & Lifestyle Group (FLG) Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN

$ 3 Mil - 3 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

$ 4 Mil - 4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Digiworld Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh