About us

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Employment Information

Thực tập/tập nghề - Tư vấn Thẩm định Tài sản tại Long An

Job level Entry Level
Salary $ 3,000,000 - 6,000,000 VND
Deadline to apply 01/05/2021
Industry Banking , Real Estate , Entry Level / Internship

Anh ngữ Quốc tế INS

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Long An | Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Long An | Ba Ria-VT

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 5,6 Mil - 12 Mil VND

  • Long An

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Long An

Yujin Kreves Co. Ltd

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 6,5 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 6,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Long An