language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tổ Trưởng Hệ Thống (System Team Leader) - Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife
Updated: 06/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Soạn thảo (thư ký) các qui trình, qui định, hướng dẫn liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng
- Xác nhận hiệu quả của các CAPA
- Thực hiện các cuộc tự kiểm tra, phối hợp đánh giá GMP, GHP theo định kỳ đối với nhà máy để kiểm tra đánh giá việc áp dụng – hiệu quả của GHP, GMP.
- Tiếp nhận và thực hiện phân phối tài liệu của nhà máy theo đúng thủ tục kiểm soát tài liệu
- Tổng hợp báo cáo & họp chất lượng theo định kỳ & khi có yêu cầu: tổng hợp cập nhật tình hình hoàn thành KPI chất lượng của các ngành hàng tiêu dùng
- Đào tạo nhận thức về VSATTP cho nhân viên mới
- Các nhiệm vụ khác trong phạm vi chất lượng khi cấp trên yêu cầu

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng chuyên ngành Thực phẩm/ Công nghệ sinh học/ Nông nghiệp
- Có kiến thức tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 22000, BRC 
- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm vị trí team leader tại các công ty sản xuất thịt, thủy sản, thực phẩm.
- Ưu tiên các công ty sản xuất các sản phẩm từ thịt hoặc thủy sản

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Company size: 1.000-4.999
Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan MEATLife thuộc tập đoàn Masan với 2...Detail

Tổ Trưởng Hệ Thống (System Team Leader) - Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Employment Information

Tổ Trưởng Hệ Thống (System Team Leader) - Long An

Location