About us

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Employment Information

TỔ TRƯỞNG IT

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 21/02/2021
Industry IT - Hardware / Network , IT - Software

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất IPC

$ Over 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MetroMart Co.

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh