language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tổ Trưởng Kiểm Nghiệm Vi Sinh - Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife
Updated: 30/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Phân tích các chỉ tiêu vi sinh: Vi khuẩn hiếu khí, Men mốc, Coliform, E.coli, Sta.aureus, Salmonella, Clos.perfringens, Bacillus cereus,... trong sản phẩm thịt và các sản phẩm liên quan, nguyên liệu đầu vào; Phân tích các chỉ tiêu: Pseudomonas, Liên cầu Phân, Vi khuẩn kị khí khử sulfite, E.coli & Coliform trong nước sản xuất.
- Nghiên cứu, soạn thảo hướng dẫn mới
- Giám sát lấy mẫu tại nhà xưởng: các mẫu Hygiene, mẫu nước sản xuất, nguyên liêu, sản phẩm thịt và các mẫu có liên quan
- Giám sát, quản lý các thiết bị theo đúng kế hoạch đề ra, báo cáo và sửa chữa kịp thời các thiết bị hư hỏng
- Quản lý hóa chất của nhóm và đảm bảo thực hiện theo đúng qui trình
- Thống kê lượng mẫu và báo cáo nhân sự kiểm mẫu hàng tháng.
- Lên đơn hàng vật tư hóa chất, thiết bị, dụng cụ và nhu yếu phẩm hàng tháng.
- Thực hiện một số yêu cầu khác từ cấp quản lý

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành vi sinh/ công nghệ sinh học
- Có khả năng quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề. Vi tính và ngoại ngữ : khá
- Có kinh nghiệm làm việc 1-2 năm vị trí team leader, hoặc >3 năm vị trí nhân viên tại phòng thí nghiệm vi sinh.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Company size: 1.000-4.999
Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan MEATLife thuộc tập đoàn Masan với 2...Detail

Tổ Trưởng Kiểm Nghiệm Vi Sinh - Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Employment Information

Tổ Trưởng Kiểm Nghiệm Vi Sinh - Long An

Location