About us

Công ty TNHH Minh Long

Employment Information

Tổ trưởng sản xuất

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 9,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 15/07/2020
Industry Unskilled Workers , Manufacturing / Process

Công Ty TNHH Thông Tin Kokuen Tenko

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty TNHH công nghệ Tecomen

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH TANAKA PRECISION Việt Nam

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

$ 30 Tr - 50 Tr VND

  • Hung Yen

Kangaroo Group

$ Competitive

  • Hung Yen

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 7,5 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Nhà máy Tecomen

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hung Yen

Tập Đoàn TECOMEN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Hung Yen