About us

Công ty TNHH Toyota Hà Đông

Employment Information

Tổng Trưởng Phòng Bán Hàng (Giám Đốc Bán Hàng): 01 Người

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Retail / Wholesale , Executive management , Sales / Business Development
Experience 3 Years

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 30 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Long

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công tyTNHH Thương Mại DGG Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

TLG VIỆT NAM ( SƠN TUYLIPS )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 44 Mil - 61,6 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 44 Mil - 61,6 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thủy Tinh Pha Lê Việt Tiệp

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 11 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy

$ Competitive

  • Ha Noi