About us

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Employment Information

Tổng Vụ (tiếng Nhật)

Job level Manager
Salary $ 1.300 - 1.600 USD
Deadline to apply 18/12/2020
Industry Administrative / Clerical , Executive management , Human Resources
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 13,2 Tr - 14,3 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Liên Danh Yasuda Kolon

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH BIP Việt Nam

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN I-PARK

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 13 Tr - 17 Tr VND

  • Ha Noi

Talent Trader Vietnam

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 32 Tr - 60 Tr VND

  • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 20 Tr - 28 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ Competitive

  • Ha Noi