About us

MegaCEO

Employment Information

Tool Designer | Kỹ Sư Thiết Kế Công Cụ (Cơ Khí, 1100USD, NT7383)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 900 - 1.100 USD
Deadline to apply 24/07/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Manufacturing / Process
Experience 2 - 3 Years

Location

Ha Noi

Bac Ninh

Vinh Phuc

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỷ

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 10 Tr - 150 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 10 Tr - 150 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH 3D THINKING

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Kỹ Thuật Ecome

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm

$ Over 9 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi