language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tooling Engineer

Oechsler Motion Vietnam Co., Ltd
Updated: 14/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Primary Job Responsibility

1. Lắp ráp, lắp đặt và sửa chữa công cụ
1.Assembling, fitting and repairing tools

2. Giám sát các công cụ được sử dụng trên dây chuyền sản xuất để đảm bảo tốc độ chạy hiệu quả và xác định các sửa chữa cần thiết hoặc các cải tiến có thể có
2. Monitoring the tools used on the production line to ensure efficient run rates and identify necessary repairs or possible improvements

3. Xử lý sự cố, xác định nguyên nhân gốc rễ và giải quyết các vấn đề
3.Trouble-shooting, identify the root cause and solve the problems

4. Biên soạn các báo cáo và các tài liệu liên quan khác
4.Compiling reports and other related documents

5. Sử dụng phần mềm hỗ trợ sản xuất và thiết kế (CAD / CAM)
5. Using computer aided design and manufacturing software (CAD/CAM)

6. Sử dụng các dụng cụ đo lường chính xác như micromet, đồng hồ đo và bộ kẹp calipers để kiểm tra kích thước của công cụ
6.Using precision measurement instruments such as micrometers, gauges and vernier calipers to check the tool’s dimensions

7.Sử dụng dụng cụ cầm tay và máy móc như phay và mài
7. Using hand tools and machines such as milling and grinding

8. Đào tạo các kĩ thuật viên những kĩ năng liên quan đến công việc
8. Training tooling technicians in job-related skills

Job Requirement

Qualification Requirements (Including Knowledge, Skill, Experience)      

 • Kiến thức                
 • Knowledge Requirement

1. Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến khuôn hoặc cơ khí

1. Graduated of related subject of tool or mechanism


2. Quen với thiết kế khuôn và chương trình CNC
2. Familiar with mold design and CNC programming

 • Kinh nghiệm                
 • Experience Requirement 

1. Không ít hơn 6 năm kinh nghiệm trong tạo, lắp ráp và sửa chữa khuôn
1. No less than 6 years experience in tool making, assembly and repair


2. Có hiểu biết về khuôn mẫu
2. Have a better understanding of molding knowledge


3. Có kĩ năng sử dụng máy phay, mài, CNC và EDM
3. Skilled in milling, grinding, CNC and EDM machine operating

 • Kĩ năng                                 
 • Skill Requirement 

1. Quen với cấu trúc và nguyên tắc công cụ
1. familiar with tool structure and principle


2. Phản ứng nhanh trong xử lí vấn đề
2. Quick response in trouble-shooting


3. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
3.The ability to work independently and as part of a team


4. Chú ý chi tiết
4.Attention to detail


5.Kĩ năng giao tiếp tốt
5.Good verbal and written communication skills


6.Kĩ năng đào tạo huấn luyện tốt
6.Excellent training skills

 • Tính cách                     
 • Personality Requirement

Kỷ luật tốt                                                                                      
Chariness and self-discipline

 • Khác                                
 • Other Requirement

1. Tuân thủ các quy tắc và quy định của Oechsler
1. Comply with rules and regulations by Oechsler


2. Hoàn thành những công việc khác do cấp trên giao
2. Other task assigned by supervisor

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Oechsler Motion Vietnam Co., Ltd

Company size: 100-499
OECHSLER’s beginnings The company founded in 1864 by Matthias Oechsler at Ansbach in the Franconian region of Germany is today a high-tech innovator of...Detail
Job tags / Skills: Tooling Engineer

Tooling Engineer

Oechsler Motion Vietnam Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts