About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[TP Hạ Long- Quảng Ninh] Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm - Kênh hợp tác qua Ngân hàng Bản Việt Vietcapital

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,500,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 14/02/2021
Industry Consulting , Banking , Insurance

Location

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Quang Ninh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ninh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ninh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Hai Phong | Quang Ninh | Thanh Hoa

Công ty Cổ Phần Kinderworld Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội

$ Over 8,1 Tr VND

  • Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi | Quang Ninh