language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Spring Group

TP Hành Chính Nhân Sự

Spring Group
Updated: 14/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tham mưu cho Ban Giám đốc những chính sách nhân sự, phân tích đánh giá thực trạng bộ máy nhân sự (cơ cấu, định biên…) và định hướng phát triển.

- Xây dựng kế hoạch và tuyển chọn đội ngũ lao động phù hợp có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty.

- Theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ lao động: Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản, chấm công… của người lao động trong phạm vi toàn Công ty.

- Rà soát, xây dựng lại chức năng nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty, xây dựng bản mô tả công việc nhân viên.

- Triển khai áp dụng hệ thống quy trình chung của Công ty liên quan đến công tác nhân sự; đề xuất những quy trình mới hoặc cải tiến quy trình hiện tại để phù hợp hơn với đặc thù công tác nhân sự.

Lập kế hoạch đào tạo, hoàn thiện hệ thống đào tạo, giám sát thực hiện, đảm bảo đào tạo thực thi, vận hành có hiệu quả.

- Đề xuất chính sách khen thưởng, kỷ luật, đồng thời kiểm tra, giám sát các bộ phận thực hiện.

Tham gia xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên, phối hợp với các phòng ban theo dõi kiểm tra việc thực hiện quản lý, đánh giá nhân viên định kỳ, tổng hợp kết quả đánh giá chỉ tiêu đánh giá KPIs, đánh giá nhân viên định kỳ…

- Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy trình làm việc phòng nhân sự, và Công ty.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ phòng nhân sự, cập nhật phần mềm nhân sự.

- Tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến hành chính, văn phòng

- Thực hiện các công việc khác do Ban Tổng Giám đốc giao.

Job Requirement

- Tuổi từ 30.

- Có khả năng:

• Lãnh đạo

• Lập kế hoạch

• Tổ chức và giám sát

• Phân tích, tổng hợp

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Yêu cầu có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự 

- Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.

- Có hiểu biết, kinh nghiệm về ISO, BSC, KPI,…

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Spring Group

http://springgroup.vn/gioi-thieuCompany size: 100-499
Spring Group là công ty sở hữu nhiều thương hiệu ở các ngành kinh doanh khác nhau: Kinh doanh hàng gia dụng (MegaHOME); Hệ thống cửa hàng đồ cho thú...Detail

TP Hành Chính Nhân Sự

Spring Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts