About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

TP Khách Hàng Doanh Nghiệp_KV Tây nguyên và miền Trung

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/02/2021
Industry Sales / Business Development , Banking , Finance / Investment
Experience 5 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Gia Lai | Binh Dinh | DakLak

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Khanh Hoa | Lam Dong | DakLak

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Tay Ninh | Kien Giang | Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT | Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Binh Dinh | Binh Duong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Binh Dinh | Khanh Hoa | Can Tho

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Dinh