language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

TP Nhân sự đào tạo ( Nha Trang,Đà Nẵng)

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)
Updated: 25/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Health checkup

Job Description

1. Mảng Nhân sự:
- Cập nhật và kiểm soát SĐTC của các cơ sở trong vùng
- Xây dựng, rà soát và kiểm soát định biên và các phương án tối ưu nhân sự
- Tổ chức đánh giá cán bộ nguồn trong phạm vi quy hoạch
- Lập & kiểm soát ngân sách nhân sự đảm bảo tuân thủ kế hoạch kinh doanh và các định mức hiệu quả chi phí nhân sự
- Đề xuất, thẩm định điều chỉnh chế độ lương thưởng, cấp bậc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển
2. Mảng Đào tạo:
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định, quy chế, hướng dẫn đào tạo. Định kỳ Thanh tra kiểm soát, đánh giá hiệu quả đào tạo tại các cơ sở
- Xây dựng quy hoạch - kế hoạch - ngân sách đào tạo năm và kiểm soát việc triển khai kế hoạch của cơ sở
- Kiểm soát việc cập nhật dữ liệu đào tạo lên hệ thống của các cơ sở

Job Requirement

- UV có từ 4 - 5 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí trưởng phòng nhân sự - đào tạo của các công ty quy mô từ 1000 nhân sự trở lên
- Ưu tiên UV trong độ tuổi từ 35 – 40
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc theo mô hình tập đoàn và quản lý các công ty thành viên
- Có khả năng tiếng Anh tốt, giao tiếp tự tin
- Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc
- Tinh thần cầu tiến, khả năng thích nghi tốt, không ngại sự thay đổi

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Company size: 25-99
40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience...Detail

Similar jobs

TP Nhân sự đào tạo ( Nha Trang,Đà Nẵng)

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts