About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[TP VŨNG TÀU] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm tại Ngân Hàng Kiên Long

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 29/10/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service
Experience 1 - 2 Years

Location

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 30 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Công ty CP Dược Phẩm ECO

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ba Ria-VT