About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[TPHCM] Biên phiên dịch sản xuất_Tiếng Nhật N3

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 600 USD
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Interpreter/ Translator , Manufacturing / Process
Experience 1 - 3 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12,1 Mil - 13,2 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 11 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

HCM Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 1 Mil - 1,1 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thái Sơn S.P

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh