About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[TPHCM] Nhân viên thiết kế nội thất - Tiếng Nhật N3

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Wood , Interior / Exterior
Experience 2 - 3 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 24 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 24 Mil - 37 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

$ 13 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 24 Mil - 37 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 24 Mil - 37 Mil VND

  • Ho Chi Minh