About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[TPHCM] Phiên dịch tiếng Nhật N2

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 600 - 1.000 USD
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Interpreter/ Translator
Experience 3 - 5 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HCM Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 66 Mil - 88 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 30 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 39,6 Mil - 44 Mil VND

  • Ho Chi Minh