About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[TPHCM] QA/QC Assistant_Ngành thực phẩm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Food & Beverage (F&B) , Food Tech / Nutritionist , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm LG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm LG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Thai Nguyen | Ha Noi

Cổng Ty Cổ Phần Tân Thượng Vị

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ 10 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ME KONG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ và Cung Cấp Thực Phẩm Quốc Tế-IFSS

$ 22 Mil - 44 Mil VND

  • Ho Chi Minh